Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ideasta ensi-iltaan: yhden näytelmän prosessit

Teatterissa käynti kestää vain pari tuntia, mutta hyvän esityksen vaikutus toimii vielä pitkään teatteri-illan jälkeenkin. Esityksen laatu ei ole suoraan riippuvainen sen harjoituksiin käytetystä ajasta, vaan koko teatteriporukan yhteistyön sujuvuudesta ja jokaisen ammattilaisen asenteesta. Suomesta löytyy vajaat kaksisataa ammattiteatteria, joiden lisäksi on olemassa myös laaja harrastaja- ja kesäteatteritoiminta, mutta joka esityksen valmistumisprosessi on hyvin pitkälle samanlainen ja pitää sisällään tiettyjä välttämättömiä vaiheita.

Ennen Suunnittelua On Jo Tekemistä

Kaikki prosessit alkavat suunnittelusta, mutta ensin pitää tietää: mitä ollaan suunnittelemassa? Teatterimaailma on täynnä erilaisia omia alan pointteja, ja repertuaarit poikkeavat aina teatterikohtaisesti merkittävästi. Joka teatterilla on olemassa maine, jota joko ylläpidetään tai johon koko ajan kehitytään, ja sen määrää suurelta osalta teatterin ohjelmisto. Teatterin johtaja ja hänen taiteellinen toimikunta päättävät, mitä ohjelmistoon valitaan, ja tulevan näytelmän pitää olla sekä taiteellisesti että taloudellisesti onnistunut. Vasta valitun näytelmän markkinointi alkaa heti. Käsikirjoitus voi olla jo alkuperäisessä teoksessa olemassa, mutta on käyttöä myös näytelmäkirjailijoille: he laativat käsikirjoituksen näytelmään joko olemassa olevan kirjallisuusteoksen pohjalta tai luovat sen kokonaan uudesta juonesta.

Ennen Suunnittelua On Jo Tekemistä

Kun tuleva esitys on päätetty, siihen pitää valita työryhmä. Niin elokuvissa kuin teatterissakin, keskeinen rooli on ohjaajalla, joka vastaa sekä näytelmän toteutuksesta että sen taiteellisesta kokonaisuudesta ja yleensä hänen nimi näkyy mainospostereilla. Joskus prosessissa on mukana myös tuottaja, joka auttaa teatterinjohtajaa ja ohjaajaa rahoituksen hankinnassa, esityksen suunnittelussa ja tarvittaessa myös markkinoinnissa. Yhteistyössä ohjaajan kanssa toimii dramaturgi, joka laatii näytelmän lopullisen käsikirjoituksen valitun juonen pohjalta sovittaen se harmoniseksi ja kelpaavaksi teatterille, sen tyylille, työryhmälle ja budjetille.

Hyvin Suunniteltu On Puoliksi Tehty

Valmis käsikirjoitus ei vielä tarkoita sitä, että nyt voitaisiin jo siirtyä pitämään kenraaliharjoitukset ja sen jälkeen ensi-ilta. Ennen sitä tapahtuu näyttelijöiden valinta, lavastuksen suunnittelu, valaistuksen sovittaminen, musiikin ja äänten valmistelu – ja kaikki tämä ammattilaisporukalla, joka toimii ohjaajan kanssa tiiviissä yhteistyössä. Siinä on sellaisia ihmisiä kiinni kuten valaistus- ja äänisuunnittelijat, lavastaja, puvustaja, maskeeraaja, näyttämömestari, koreografi ja muita sekä tekniikan että taiteen ihmisiä, joiden rooli on joka esityksessä tärkeä, vaikka heidän tehtävät sijoittuvatkin kulissien taakse näkymättömiin. Ohjaajan tehtävä on järjestää koko tämän porukan yhteistyö sujuvaksi ja toimivaksi saavuttaakseen asetetut taiteelliset ja taloudelliset tavoitteet. Työpajat ja verstaat ovat esityksen valmistelussa myös tärkeässä asemassa: siellä toteutetaan lavasteet ja töitä on puusepillä, maalareilla ja verhoilijoilla.

Hyvin Suunniteltu On Puoliksi Tehty

Teknisten suunnitelmien toteutuksen kanssa alkavat myös esitysharjoitukset, joiden ensimmäinen vaihe on tutustumista sekä näytelmän tekstiin että työporukkaan. Harjoitusten alkuvaiheessa saattaakin olla läsnä koko työryhmä suunnittelijat mukaan lukien, ja silloin voi vielä tapahtua joitakin muutoksia. Ensimmäiset harjoitukset pidetään ilman lavasteita ja pukuja opetellen omat vuorosanat ja sulautuen näytelmän tunnelmaan. Näytelmää ei välttämättä harjoitella näissä harjoituksissa kokonaan alusta loppuun, vaan joku kohtaus voi vaatia useampaa harjoituskertaa ja joku voi taas onnistua jo ensimmäisellä harjoituskerralla. Tekninen harjoitus tuo harjoitusnäyttämölle jo lavasteet ja puvut, jolloin taiteellisen osuuden lisäksi testataan myös teknistä: näyttämövaihtojen, valaistuksen, äänen ja tehosteiden on toimittava sujuvasti ja sopivasti ennen kenraaliharjoituksia. Yleensä yhden näytelmän harjoitusvaihe kestää muutaman kuukauden, ja niistä valmistavaa vaihetta on vain viimeiset pari viikkoa: silloin harjoitukset pyritään viemään läpi jo valmiina esityksenä puvut päällä, valaistus ja ääni näyttämöllä ja lavasteet käytössä. Jos tässä vaiheessa tarvitaan vielä joitakin muutoksia, ne saatetaan tehdä tilanteesta riippuen, sillä vasta tässä valmistavassa vaiheessa näytelmä näkyy kokonaisuutena sekä ohjaajalle että suunnittelijoille. Valmistavaa vaihetta seuraa kolme kenraaliharjoitusta, joiden jälkeen koko työporukka pääsee jo esittämään luomuksensa yleisölle: ensi-illassa kuukausien työ pääsee vihdoin viimein katsomoon asti.

 

© 2021 Ung dramatik