Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Näytteleminen on monien mielestä kiinnostavaa. Osaa meistä ihmisistä näytteleminen kiinnostaa harrastuksena ja toisia meistä taas kiinnostaa vain näytelmien tai elokuvien katsominen. Jos näytteleminen kiinnostaa, voi sitä alkaa harrastaa, vaikka kotipaikkakunnan nurkkateatterissa. Nurkkateatterista saa jo todella mukavasti tuntumaa näyttelemiseen. Jotkut ihastuvat nurkkateatteriin niin paljon, että jatkavat sitä aina eläkepäiville saakka ja sen jälkeenkin. Nurkkateatteri riittääkin monille näyttelemisestä pitäville ja se säilyy harrastuksena, joka vie sopivasti vapaa-aikaa. Nurkkateatterissa pääsee usein kokeilemaan erilaisia rooleja ja sitä kautta tutustumaan näyttelemisen erilaisiin taitoihin. Kaikille näytteleminen pienessä miljöössä ja pienelle yleisömäärälle ei tosin aina riitä, vaan halu näyttelemiseen kasvaa pikkuhiljaa lisää. Kun paikkakunnan nurkkateatteri ei enää riitä, on aika lähteä etsimään isompia areenoita. Isompia teattereita saattaa olla ihan lähikunnissa tai kaupungeissa. Saattaa myös käydä niin, että suurempia areenoita joutuu etsimään hyvinkin kaukaa kotikunnasta. Etsimiseen kannattaa käyttää aikaa ja vaivaa, jotta sopiva kohde löytyisi, jossa sammuttaa näyttelemisen janoaan. Areenoiden kasvaessa tarvitaan myös lisää näyttelemisen taitoja, enää pelkät perustaidot eivät välttämättä riitä.

Näytteleminen on eläytymistä erilaisiin tilanteisiin ja tunteisiin. Kaikilta tällainen tunteisiin ja tilanteisiin eläytyminen ei onnistu, vaikka kuinka harjoittelisi. Toisille taas näytteleminen sujuu ihan luonnostaan, eikä uusiin tilanteisiin joutuminen tuota minkäänlaisia ongelmia. Näyttelemistä voi opetella ja siihen löytyy myös lukuisia opinahjoja. Osa opinahjoista suuntaa ammattimaiseen näyttelemiseen. Toiset opinahjot tai lyhytkurssit on taas suunnattu enemmänkin harrastuspohjaiseen näyttelemiseen. Tällaisia näyttelemiseen suuntautuneita opintolinjoja voi helposti löytää internetistä. Perusteet opintolinjalle pääsyyn vaihtelevat huomattavasti, eli kannattaa tarkistaa kaikki perusteet kunnolla ennen hakuprosessin aloittamista.

Missä opiskella näyttelemistä?

Suomessa näyttelemistä voi opiskella useammassa paikassa. Paikkoja on tarjolla niin korkeakouluissa kuin erilaisissa opistoissa. Suosituimpia paikkoja Suomessa ovat lienee Tampereen Teatterikorkeakoulu ja Helsingissä sijaitseva Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. Näihin oppilaitoksiin on kovat hakukriteerit ja hakijoita on joka vuosi huimat määrät. Hakuohjeita Taideyliopistoon ja laitoksen esittely löytyy Taideyliopiston nettisivustolta. Voi siis olla, että halutessaan näihin oppilaitoksiin hakija saattaa joutua hakemaan usemapana vuonna. Ovet eivät useinkaan aukea ensimmäisellä hakukerralla, vaikka olisi kuinka taitava näyttelijä jo luonnostaan. Hakuprosessiin tarvitaan pitkäjännitteisyyttä ja useita taitoja. Osa suomalaisten yliopistojen tarjoamista opintolinjoista suuntaa kansainvälisille markkinoille, kun taas toiset linjat ovat paremmin suunnattuja Suomen maahan. Ennen hakemista opiskelijaksi, kannattaa kurkistaa kunkin oppilaitoksen suuntaus ja hakea sen mukaan.

Missä opiskella näyttelemistä?

Kaikille näyttelemisestä kiinnostuneille Suomen opintotarjonta ei riitä, vaan heillä saattaa olla tavoitteet paljon korkeammalla ja kauempana. Suomessa saa toki todella korkeatasoista opetusta, mutta silti osaa kiinnostaa kenties opiskella vieraalla kielellä. Joillakin saattaa olla kiinnostus jo alusta lähtien kansainväliseen uraan ja sen takia lähdetään tavoittelemaan heti alusta lähtien kansainvälistä opiskelupaikkaa ulkomailla. Usein kansainvälistä uraa tavoittelevilla henkilöillä on jo paljon kokemusta näyttelemisestä, he ovat kenties näytelleetkin jo vieraalla kielellä. Tällöin hakeminen kansainväliseen ympäristöön on niin sanottu normaali jatkumo uusia tavoitteita tavoiteltaessa.

Suomesta lähdetään opiskelemaan näyttelemistä niin Keski-Eurooppaan, Aasiaan kuin USA: kin. Joillakin saattaa kiintää silmissä jonkinlainen ura esimerkiksi meille kaikille hyvin tunnetussa USA:n Hollywoodissa. Hollywoodiin halutaan usein sen monipuolisuuden takia, koska siellä on hyvät ja tietysti rahakkaat markkinat niin näyttelemiseen kuin teatterin lavoillekin. Monet näyttelemisestä kiinnostuneet henkilöt haluavatkin jo niin sanotusti avata ovet USA:n markkinoille aloittamalla opiskelut siellä. Ajatellaan, että jos on suorittanut opinnot USA:ssa, on myös helpompi työllistyä heidän markkinoillaan. Näin saattaa olla, mutta myös monista muista maista ponnistetaan näyttelemisen huipulle. Suomesta on lyhyt matka esimerkiksi Viroon opiskelemaan. Myös Tanskan Kööpenhaminassa voi opiskella kansainvälistä näyttelemistä ansiokkaasti. Hakuprosessia aloittelevan hakijan kannattaa siis ehdottomasti tutustua monien yliopistojen tarjontaan ennen varsinaisten hakupaperien lähettämistä.

© 2021 Ung dramatik