Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kulissien takana tapahtuu

Teatterielämä ja sen taiteen ympärillä tapahtuva työ ovat paljon muutakin kuin pelkkää näyttelyä. Näyttelijän ammatti on suosittu ja siihen liittyy aina jotain salaperäistä, mutta myös kilpailu alalle on kovaa.

Kulissien takana tapahtuu

Tekniikan ihmistä ei välttämättä tule kiinnostamaan teatterityön taidepuoli, mutta kulissien takaa löytyy tekemistä teekkarille kuin teekkarille, ja niin myös palvelualan ammattien edustajat ovat siellä aina läsnä – tavalla tai toisella. Näyttämömestarin alaiseksi voi tulla niin diplomi-insinööri kuin ammattikoulusta vasta valmistunut puuseppäkin.

Sähköihmisille Tekemistä

Sähkömiehen työ saattaa kuulostaa tylsältä, jos aikoo jostain syystä vaihtaa ammattia kesken uran ja päättääkin jättää valkokauluspaita lepäämään muutamaksi vuodeksi, mutta teatterissa tapahtuva sähköön liittyvä asennus- ja viritystyö on aivan oma tarinansa. Siellä siis oikeasti tapahtuu, ja vaikka työn luonteen takia se on useimmiten sidottu yhteen rakennukseen eli käytännössä samaan paikkaan, sen paikan muutokset tapahtuvat merkittäviltä osin valaistusporukan työn tuloksena – ja mikä voi omassa työssä ilahduttaa enemmän kuin tuloksien nopea synty ja niiden laadusta nauttiminen? Kun alkaa tekeminen tuntua jo tylsältä, voi kouluttautua enemmän ja tulla valaistusmestariksi, joka vastaa teatterin valaistuksen teknisestä toteutuksesta – niin yleensä salissa kuin esitystenkin aikana lavalla. Työ on sikäli mielenkiintoista ja haastavaa, että siihen liittyy useita turvallisuuskysymyksiä ja teknisen tietämyksen lisäksi valaistusmestarilla pitää olla myös taiteellista silmää. Yhteistyö taiteellisen henkilökunnan kanssa voi olla välillä vaikeampaa, mutta loppujen lopuksi palkitsevaa: hyvä valaistuksen suunnittelu ja toteutus voivat sekä nostaa esityksen uudelle tasolle että pilata sen. Jos teatterivalaistuksen sähköasentajan työhön riittää ammattikoulusta saadut pätevyydet, valaistusmestariksi tulo vaatii jo insinöörin tai medianomin tutkinnon. Yhteistyötä tehdään aina näyttämömestarin kanssa, joka puolestaan sovittaa yhteen ja ajoittaa kaikki työvaiheet sekä toimii lavastuksen suunnittelun ja toteutuksen välissä asioiden järjestäjänä.

Sähköihmisille Tekemistä

Ääni Ratkaisee

Kun pyritään jonkun tunnelman välittämiseksi, käytetään kaikkia mahdollisia ihmisen tiedon vastaanottokanavia. Elokuvista ja teatterista jäävät haju-, maku- ja tuntoaistit pois, mutta äänen merkitystä on vaikea yliarvioida: niin kuin muissakin teatteriin liittyvissä niin sanotuissa oheisammateissa se jää huomaamattomaksi hyvin suunniteltuna ja toteutettuna, mutta yksikin pieni virhe voi pilata koko tunnelman. Teatterissa äänellä on sikäli vielä suuri merkitys, että katsoja ei voi vaikuttaa äänenvoimakkuuteen eikä vaihdella ääniraitoja kotoisesta leffaillasta poiketen, joten ääntä pitää olla tarpeeksi, mutta oikein annosteltuna ja suunniteltuna. Ääntä siis suunnitellaan sekä sisällöllisesti että teknisesti, ja vanhanaikainen työnimike tälle työlle on ollut tehostemestari tai tehostesuunnittelija. Tänä päivänä on hyvin tavanomaista sekä suunnittelu- että toteutustyön kiinnittäminen yhteen ihmiseen, joka katsoo, mitkä olisivat hyviä äänitehosteita tiettyihin näytelmän hetkiin ja tarvittaessa miettii myös eri kohtausten musiikkia, jota teatterissa ainakin silloin tällöin tulee käytettyä.

Ääni Ratkaisee

Harjoitusten alkuvaiheessa näyttämölle kokoontuu koko työryhmä, johon kuuluu myös äänimestari. Kun on tehty selväksi, mitä näytelmään kuuluu, jokainen työryhmän ammattilainen on muodostanut jonkinlaisen kuvan tulevasta työstään ja niin tekee äänimestarikin. Hänen vastuulla on sekä oikeiden tehosteiden käyttö että esityksen ajaminen äänten osalta niin, että näyttelijöiden mikrofonit toimivat halutulla tavalla, esitykseen ei tule ylimääräisiä yskäyksiä eikä yleisö huomaa äänimestarin ja näyttelijöiden yhteistyötä. Lisäksi äänimestari testaa äänet teatterisalissa aina ennen ensi-iltaa, sillä siellähän ne lopulta esitetään eikä katsoja pysty vaikuttamaan niihin. Äänimestari on läsnä joka esityksessä, josta kantaa vastuuta, ja äänitehosteiden muokkaaminen sopivammiksi esityksestä esitykseen on työlle tavanomaista: hyvä äänimestari ottaa huomioon katsomon reaktiot ja tekee muistiinpanoja niiden pohjalta, minkä jälkeen voi työstää näytelmän tunnelmaa äänten osalta aina paremmaksi.

© 2021 Ung dramatik