Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kulissien takana tapahtuu

Teatterissa on porukkaa, joka juoksee suuntaan ja takaisin tekemässä jotain outoja siirtoja ja huutamassa sekä hymyilemässä samaan aikaan. Tämä porukka ei tee näyttelijöistä sopivamman näköisiä eikä selitä heille roolejaan, vaan huolehtii näyttämön puvustuksesta ja maskeerauksesta. Itse näyttämö on varsin tylsä, ja siihen pitäisi saada jotain elävää ja tunnelmallista – joskus vielä supistamalla tai laajentamalla käytössä olevaa tilaa sopivan kokoiseksi. Teatterin tekninen työryhmä hoitaa kaiken muun, mikä ei liity näyttelijöiden ulkonäköön, mutta on välttämätöntä esityksessä olevan viestin välittämiseksi.

Lavastaja Luo Tunnelman

Lavastaja ei yleensä ole se kaveri, joka siirtää erilaisia välineitä näyttämöllä tai rakentaa ja huoltaa niitä: siihen on olemassa näyttämömiehiä ja suuremmissa teattereissa oma verstaskin, joka toteuttaa lavastajan suunnitelmat ja ideat. Lavastaja on se henkilö, joka päättää, mitä lavalla pitää olla saavuttaakseen esityksen juonen vaatima tunnelma ja ympäristö: kalusteet, verhot, käyttövälineet ja näyttämön yleiskuva sekä sen kokonaisuus ovat lavastajan suunnittelemia ja tarkkaan harkittuja ratkaisuja. Siihen lavastajan työ ei kuitenkaan rajoitu, vaan hänen pitää miettiä myös esityksen aikaiset näyttämön muutokset, joista osa tapahtuu väliajalla ja osa saattaa tapahtua itse esityksen aikanakin, jolloin ne muutokset on integroitava juoneen ja jättää ne helposti toteutettaviksi: niin, etteivät ne kiinnittäisi liikaa katsojien huomiota eivätkä venyisi sekuntiakaan liian pitkiksi. Niin kuin rakentamisenkin maailmassa, lavastaja valvoo laatimansa suunnitelmien toteutusta, ja lavastajan omiin lavastusratkaisuihin hänellä on tekijänoikeudet, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että niitä ei saa käyttää muihin esityksiin ilman lavastajan varsinaista lupaa – riippumatta siitä, kenen omaisuutta ovat itse lavasteet. Välillä saattaa tulla tilanteita, joissa lavastaja tappelee teknisen työryhmän kanssa, mutta niitä pyritään välttämään ja aina yritetään rakentaa hyvä yhteistyöhenki, jossa suunnittelu ja toteutus eivät taistele keskenään vaan tukevat toistensa työtä.

Lavastaja Luo Tunnelman

Näyttämömestari Vastaa Tunnelman Toteutuksesta

Lavastajan vastuu päättyy kuitenkin suunnitteluun, jos hän ei ole samalla näyttämömestari. Näyttämömestari on puolestaan oikeassa vastuussa lavastajan ratkaisujen toteuttamisesta niin, että ne mahtuvat budjettiin ja aikatauluun noudattaen samalla kaikkia turvallisuusvaatimuksia. Teatterissa tapahtuva työ voi olla vaarallista, kun kyseessä on isompia asennuksia ja painavampia lavasteita, ja näyttämömestarin tehtävän pääpiirteet ovat rakennustyömaapäällikön kaltaisia, jos käytetään vertailua tässäkin tapauksessa: näyttämömestari johtaa teknistä työryhmä ikään kuin työmaapäällikkö johtaisi työnjohtajiaan, jotka puolestaan huolehtivat jokainen omasta vastuualueestaan. Teatterista riippuen, näyttämömestareita voi olla enemmänkin jokaisella oma näyttämönsä, tosin jos näyttämö on valtavan suuri ja lavastushaasteita paljon, saman näyttämön palveluksessa saattaa olla kaksikin mestaria.

Näyttämömestari Vastaa Tunnelman Toteutuksesta

Näyttämömestarin työhön kuuluu paljon palavereja ja asioiden yhteensovittamista niin, että ne toimivat keskenään sujuvasti sekä ajallisesti että turvallisesti. Siinä pitää olla himoa taiteeseen ja samalla teknistä osaamista, minkä lisäksi paljon toteutuksen suunnittelukykyä sekä organisointi- ja johtamistaitoja. Aikataulut ovat kiireisiä, alaiset saattavat tehdä virheitä, ja kaikki pitää saada kontrolliin ennen ensi-iltaa ja sen jälkeen myös joka esityksen aikana. Näyttämömestari tutkii lavastajan suunnitelmia, miettii niiden toteutusta ja järjestää työn verstaalla niin, että suunnittelu ja toteutus kulkevat käsi kädessä: lavasteiden pitää olla mahdollisimman kevyitä, mutta sammalla kestäviä ja turvallisia; niiden toteutus ei saa ylittää budjettia ja niiden käyttöä voitaisiin harkita myös muihin esityksiin, ja kaiken lisäksi niitä pitää myös huoltaa. Kyse ei ole ainoastaan tietyn esityksen lavasteista vaan koko näyttämön yleiskuvasta, joten näyttämömestari hoitaa muun muassa verhostokysymyksiä, teknisten laitteiden toimivuutta, köysistön kuntoa ja turvallisuutta sekä tekee tiivistä yhteistyötä valaistus- ja ääniporukan kanssa. Mestarin alaisia ovat apulaisnäyttämömestarit, näyttämömiehet, valaistus- ja tehostemestarit, pukijat ja tarpeistonhoitajat, joita kaikkia pitää valvoa ja joihin pitää luottaa, sillä muuten näyttämömestarin työ tulee vaatimaan häneltä 25 tuntia vuorokaudessa.

 

© 2021 Ung dramatik